Associació Tic Bages

TIC BAGES

Creació de la imatge completa de l’Associació partint del redisseny del logotip Tic3 i creació de la identitat corporativa del col·lectiu amb el nom nou de Tic Bages.
El logotip es composa de dues parts: l’anagrama TIC Bages i el símbol que representa la diversitat d’empreses que s’agrupen en l’entorn de l’Associació i juga amb els colors bàsics que representen els tres àmbits d’actuació: Informàtica (blau), Telecomunicacions (vermell) i Electrònica (verd).

creació web

S’ha creat la pàgina web de l’Associació i productes publicitàris.

papereria i flyers

Targetes i díptic promocional de l’Associació.