Sofia taules

El projecte AMiC (engloba entitats membres de la TAV-CC) i que proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on els mestres i els alumnes puguin conèixer millor els llenguatges contemporanis. Cada any es realitza una exposició…

TAVCC