Projecte AMiC

EXPOSICIONS

El projecte AMiC (engloba entitats membres de la TAV-CC) proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on els mestres i els alumnes puguin conèixer millor els llenguatges contemporanis. Cada any es realitza una exposició d’un/a artista reconegut/da durant el darrer trimestre de l’any relacionada amb la temàtica dels tallers de la TAVCC.

AMic escoles

La proposta de la TAV-CC varia cada any, identificant-se en un tema concret. La nostra tasca ha estat crear una imatge gràfica per l’exposició anual dels treballs dels alumnes a l’Espai 7 del Casino de Manresa.

revistes amic escoles

Complementàriament s’ha realitzat una revista digital que engloba el treball dels diferents centres escolars participants.La imatge de la revista està orientada als alumnes i per tant s’ha fet un disseny alegre, dinàmic i visualment atractiu jugant amb il·lustracions i tipografia.

Revista AMiC 17-18

Revista AMiC 18-19

Revista AMiC 19-20