AMiC adults

El projecte AMiC (engloba entitats membres de la TAV-CC) proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on els mestres i els alumnes puguin conèixer millor els llenguatges contemporanis. Cada any es realitza una exposició d’un/a artista reconegut/da durant el darrer trimestre de l’any relacionada amb la temàtica dels tallers de la TAVCC.

TAVCC