Meandre Web

Redisseny del logotip antic. L’objectiu va ser modernitzar-lo perquè que fos fàcilment identificable amb l’anterior. Vàrem optar per convertir el símbol amb un caràcter tipogràfic, la M de Meandre, suavitzant la forma inicial. En quant a la web, el client volia un portal molt dinàmic amb un disseny àgil i atractiu visualment, en el qual les imatges fossin rellevants i de caràcter reivindicatiu. També hem dissenyat els flyers corresponents a les activitats de l’Associació.
Meandre Associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i el Pla de Bages