Premis Lacetània

Disseny logotip pels Premis Lacetània que es celebren anualment. Aquest logotip es basa en l’arbre del coneixement i el saber (Ramon LLull). El símbol és l’arbre, que en un sentit abstracte, ens mostra les seves branques representant persones en moviment, que unides (associacionisme, activisme i inclusió) fan de la creació (les arts i la ciència) el seu motiu de vida (un compromís amb la cultura). En aquesta proposta hi ha nou actors (9 rodones) corresponents als nou premis/entitats.
S’han dissenyat cartells i anunci per l’esdeveniment anual.

Òmnium Bages-Moianès