projecte amic

El projecte AMiC (engloba entitats membres de la TAV-CC) i que proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on els mestres i els alumnes puguin conèixer millor els llenguatges contemporanis.

La proposta de la TAV-CC varia cada any, identificant-se en un tema concret. La nostra tasca ha estat crear una imatge gràfica per l’exposició anual dels treballs dels alumnes a l’Espai 7 del Casino de Manresa. Complementàriament s’ha realitzat una revista digital que engloba el treball dels diferents centres escolars participants.

 

revista

La imatge de la revista està orientada als alumnes i per tant s’ha fet un disseny alegre, dinàmic i visualment atractiu jugant amb il·lustracions i tipografia.